<nobr id="m4u4e"></nobr>
<dfn id="m4u4e"></dfn>

  <ruby id="m4u4e"><big id="m4u4e"><menuitem id="m4u4e"></menuitem></big></ruby>
  <ol id="m4u4e"></ol>

  毋氏

  分布地區

  巨鹿郡:今河北省平鄉西南,秦置縣,以為巨鹿郡治所。項羽破秦兵于此。 河東郡:秦置河東郡,治安邑,轄晉西南地區。東晉移治蒲坂(今山西省永濟蒲州鎮,按即劉裕后秦時)。隋唐為蒲州河東郡。隋又分蒲坂置河東縣為治所。明并河東縣入蒲州。

  歷史來源

  「毋」源出:毋(Wú)姓源出有二:1、出自上古,堯帝臣子毋句之后,以祖名為氏。堯為部落首領時,他的屬下當中一個臣子名叫毋句的人,此人制造出樂器罄,是用骨塊做成的懸掛樂器,敲擊之一下有美妙的音樂。毋句的后代就以他的名中一字為姓,稱為毋氏。他就是毋姓的始祖。2、出自田姓所改,以封地名為氏。在春秋時期,齊國齊宣王田辟疆分封他的弟弟于毋邱,賜姓為胡毋氏,胡毋氏的后代再分為三支,形成胡毋、毋丘、毋三姓。后來胡毋、毋丘二姓省文也改為單姓毋氏,稱毋姓。

  得姓始祖

  毋句。毋氏這個姓,一向很少見,但自古以來卻稱盛于四川的蓬安一帶地方。根據歷來學者的考證和《姓氏考略》上的記載,毋氏是傳自唐堯時作磬的大臣毋句,算起來有4000多年的歷史。而《百家姓考略》則說:“系出田氏,齊宣王封弟于毋邱,以紹胡氏之祀,賜姓胡毋氏,其后分三姓,一曰胡毋,一曰毋邱,一曰毋氏?!焙髞砗?、毋丘二姓省文也改為單姓毋氏,稱毋姓。毋氏后人奉毋句為毋姓的始祖。

  遷徙分布

  毋姓在大陸和臺灣都沒有列入百家姓前一百位。毋氏出自田氏。相傳帝堯時,有位得力的臣子名為毋句,曾創造了懸掛的樂器罄,他的后代就以他的名中一字為姓,稱為毋氏。另外,春秋時候齊國有個地名為毋邱,齊宣王將自己的弟弟封于毋邱,為紹胡氏之祀,賜姓胡毋,其后又分三姓:一為胡毋,一為毋邱,一為毋姓。這三個姓名的后代中均有簡化他們的姓氏為毋氏的。毋姓望族居河東郡(今陜西省夏縣北一帶)、巨鹿郡(今河北省平鄉西南)。

  【毋姓宗祠通用對聯】

  〖毋姓宗祠四言通用聯〗

  工詩名宦;興學營宮?!阈兆陟敉ㄓ寐撋下摰渲该鞒跖钪萑宋闼剂x,洪武年間舉人,工詩,能文。歷任襄陽、鳳陽教授,周府長史,為一時名宦。下聯典指后蜀中龍門人毋昭裔,博學有才名。歷任中書侍郎同平章事、左仆射、太子太師,嗜藏書,好古文,精經術。曾出資百萬建造成都學宮。

  教兼兩院;學冠四科?!阈兆陟敉ㄓ寐撋下摰渲?a href="http://www.ibbitty.com/songchao/" >宋代蜀人毋制機,分教黃州,兼領雪堂、河南兩座書院,學者稱他“平山先生”。下聯典指晉代巴郡江州人毋雅,學冠四科(德行、言語、政事、文學),歷官涪陵、漢平令,夜郎太守。

  〖毋姓宗祠六言通用聯〗

  晉代夜郎之守;瀛洲學士之班?!阈兆陟敉ㄓ寐撋下摰渲笗x毋雅,除涪陵漢平令,為夜郎太守。下聯典指唐毋煚(Jiǒng音炯),撰《古今詩錄》四十八卷,為開元今象亭十八學士之一。    

  家族名人

  姓氏文化

  最近中文字幕在线中文一页

  <nobr id="m4u4e"></nobr>
  <dfn id="m4u4e"></dfn>

   <ruby id="m4u4e"><big id="m4u4e"><menuitem id="m4u4e"></menuitem></big></ruby>
   <ol id="m4u4e"></ol>